Support tillgänglig: 10:00-22:00 Varje dag året runt.

Instruktioner för TViP S-Box

  • 1. Koppla in allting och starta boxen
  • 2. Välj språk och tidzon och slutför uppdateringen av boxen till den senaste mjukvaran
  • 3. Boxen startar om efter uppdateringen
  • 4. Gå till Settings och sedan till Network
  • 5. Skriv ner MAC Adressen (Kontrollera gärna så att det är samma på Kartongen av din box)
  • 6. Gå till TV i vänstra menyn och ändra alla inställningar så att det blir så här:
Stream Source: Multicast UDPXY Server: MPEG-TS Buffering, msec: 5000 DVR Storage: No storage Timeshift storage: Internal storage Auto-timeshifting: Off Content Source: Web Portal Nedanför Content Source: Web Portal finns en knapp som det står Setup Web portal. Tryck på den och ställ in följande inställningar: Portal URL: Lämnas ut vid beställning. Portal Manager: Off Use Web portal: Whole System API Mode: GSTB Sedan trycker du på Apply.

OBS! Vissa nyare TV har svårt att synkronisera Uppdateringsfrekvens (Hertz/FPS) med boxen och då kan ni få s.k FPS LAGG. Detta löser ni genom att gå till Settings – Display och sätta HDMI Auto Framerate till ON

Ifall du köpt ett abonnemang så mailar du oss MAC adressen. Använd formuläret på Köp sidan för att beställa abonnemang

GENVÄGAR FÖR FJÄRRKONTROLL INNE I EN KANAL:

Förstoringsglas: Kan ändra språk/undertext (om det finns i kanalen) eller aktivera 3D MENU: Tryck på Aspect Ratio för att ändra bildförhållande t.ex 4:3, 16:9 osv Kugghjul: Öppnar TVIP System Settings Knappen längst ner till vänster: Kan även ändra Aspect ratio i en kanal

starta om boxen
tryck S.INFO 1 9 S.INFO på fjärrkontrollen

Factory reset
S.INFO 4 9 S.INFO på fjärrkontrollen

Översätt