Support tillgänglig: 10:00-22:00 Varje dag året runt.

Hur bra fungerar kanalerna egentligen?

Vi har en uptime på 98.0% . Det betyder att 98.0% av tiden fungerar alla kanalerna utmärkt. Ibland kan vissa kanaler stängas av kortare stunder pga uppgradering eller frekvensbyten.
Översätt